Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řidiči referenti

krizovatka.jpg

 

Školení řidičů je určeno pro zaměstnance, kteří řídí služební nebo vlastní vozidlo v rámci služební cesty, avšak nejedná se o přímý výkon z povolání. Ptáte se, je povinné školení řidičů? 

 

  • Školení řidičů referentů je ukotveno v Zákoníku práce. V § 103 odst. 2 je uvedeno, že zaměstnavatel má povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních
    a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti
    a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce“. Není ale blíže specifikováno, jak by takové školení mělo vypadat a co by tedy mělo být jeho obsahem. Hovoří se pouze o tom, že by řidiči měli být seznámeni s dopravními předpisy zákona
    č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Je tedy zcela v rukou zaměstnavatele, jak bude školení řidičů provádět

  • Zákoník práce se o periodicitě tohoto typu školení nevyjadřuje příliš jasně. Je ale možné čerpat ze zákona č. 247/2000 Sb. - zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který hovoří o tom, že by řidiči měli absolvovat školení pravidelně 1x ročně.
    Z vyjádření státního inspektorátu práce lze vyčíst, že četnost by neměla překročit 1x za 3 roky. Doporučuje se však 1x za dva roky. Zaměstnavatel má právo určit osobu, která bude mít školení na starosti. Vždy by to měla být osoba odborně způsobilá (OZO), která je poradcem, metodikem, organizátorem a také koordinátorem pro oblast BOZP.