Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární ochrana

pozarni-ochrana-3.jpg

 • Služby v oblasti požární ochrany mohou být poskytovány jednorázově nebo formou smlouvy o poskytování služeb v požární ochraně.

 

 • Zpracování a vedení dokumentace v požární ochraně dle § 5, §6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců
 • Školení preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek
 • Zpracování začlenění provozovaných činností dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zajištění revizí, kontrol, zkoušek požárních hydrantů, přenosných hasících přístrojů včetně potřebné dokumentace
 • Zajištění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně potřebné dokumentace
 • Zabezpečení vybavení pracovišť přenosnými hasícími přístroji, hydranty, bezpečnostními značkami pro únik apod.
 • Pravidelné kontroly, dohled nad plněním úkolů k zajištění požární ochrany v souladu s platnou legislativou
 • Asistence při kontrole státního dozoru

 

Služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění.