Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezpečnost práce

                                        2.jpg                                                                           

 

Služby v oblasti BOZP mohou být poskytovány jednorázově nebo formou smlouvy o poskytování služeb v BOZP.

 

  • Služby, poradenství v oblasti zajištění bezpečnosti práce
  • Školení bezpečnosti práce
  • Zpracování potřebné dokumentace dle požadavků platné legislativy na úseku bezpečnosti práce
  • Vyhodnocení rizik
  • Kategorizace prací
  • Zpracování místních provozních řádů
  • Provádění povinných interních kontrol na pracovišti a prověrek BOZP
  • Dohled nad dodržováním termínů revizí, kontrol, dodržování termínů pravidelných zdravotních prohlídek a termínů povinných školení odborné způsobilosti
  • Návrh, realizace bezpečnostního značení

 

Služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.